När covid-19 började spridas över världen stängde många länder ner och arbetsplatser stod tomma. På det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity var man rustad för arbete på distans. 

– Resan mot att skapa en digitalt flexibel och effektiv arbetsplats har pågått under flera år. Många team är globala och vana vid att ha möten över länk och de flesta utbildningar genomförs i virtuella klassrum, berättar Sofi Vilahamn, Health & Safety Manager, vars uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. 

Sedan i våras har de flesta av Essitys kontorsmedarbetare arbetat på distans. Samtidigt har det varit högtryck i fabrikerna. Det har varit stor efterfrågan på Essitys hygien- och hälsoprodukter, såsom exempelvis Edet toalettpapper. 

– Vår verksamhet räknas som samhällskritisk och därför har det varit viktigt att hålla produktionen igång. När det visade sig vara brist på ansiktsmasker inom vården ville vi gärna hjälpa till. På kort tid konverterade Essity en del av produktionslinjen i Mölnlycke till att börja producera munskydd, vilket alla på Essity kände stolthet för. 

På Essity är även medarbetarnas utveckling, hälsa och säkerhet ständigt i fokus. Riktlinjer kring hygien och social distans infördes på fabrikerna, och alla som jobbade hemifrån fick hjälp att skapa en bra arbetsvardag. För att följa upp hur medarbetarna upplevde arbetssituationen gjorde Essity en global undersökning innan sommaren. 

– Resultatet var positivt. Våra digitala verktyg gör det enkelt att jobba på distans och de flesta upplevde att de var produktiva och hade ett bra samarbete med chef och kollegor. Detta går hand i hand med vår kultur som utmärks av högt engagemang, att vi bryr oss om varandra, samarbetar över gränserna och alltid utmanas att våga tänka nytt. 

Essity valde även att genomföra den årliga hälsoveckan i digitalt format. 

– Vi erbjöd allt från virtuella yogapass och träningspass online för rygg och nacke till digitala föreläsningar om självledarskap och grupputveckling. I år är läget speciellt. Coronapandemin har påverkat samhället i stort men också situationen på jobbet. Som arbetsgivare vill vi inspirera och engagera men också stötta och uppmuntra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv, säger Sofi. 

Sofi Vilahamn 

Titel: Health & Safety Manager. 

Utbildning: Legitimerad sjuk-gymnast, Göteborgs universitet, ma¬gisterexamen i arbetsliv och hälsa, Umeå universitet, arbets-miljörätt, Örebro universitet. 

Hur får du balans i livet? ”Det är både enklare och svårare när man jobbar hemifrån. Jag slipper pendla till kontoret varje dag och kan istället börja morgonen med en promenad. Samtidigt är det lätt att jobb och fritid glider ihop. Jag brukar slå ihop datorn när jag är klar för dagen och ställa undan den.” 

Nyfiken på att veta mer? Då kan du följa Sofi på bloggen www.lifeatessity.com.