Essity B 263.5 (+0.3 SEK) on 29-Nov-2023 16:24

Brands


Pracując w Essity mam poczucie wpływu

MarcinKlodzinski-EmployeeStory-1920x1080.jpg

Marcin Kłodziński, Inżynier Automatyk w Essity, swoją współpracę z firmą rozpoczął zaraz po studiach na Wrocławskiej Politechnice na kierunku: Automatyka i Robotyka. Początkowo brał pod uwagę opcję stażu, ale już na etapie rekrutacji dostrzeżono jego potencjał i zaproponowano mu stanowisko Automatyka w oławskiej fabryce Essity.

Inżynier Automatyk w Essity pracuje na dedykowanej linii produkcyjnej. Działania Marcina skupiają się na aspektach związanych z systemami automatyki, programowaniem sterowników PLC oraz wprowadzaniu usprawnień w ramach danej technologii, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych produktów. Do zadań Automatyka należy również dobór i konfiguracja odpowiedniego systemu detekcji produktu (czujniki i systemy wizyjne), diagnostyka i monitorowanie bieżących komponentów oraz tworzenie standardów i procedur postępowania w celu rozwiązania awarii.  Kontakt z dostawcami maszyn i urządzeń, często z zagranicy, to kolejny atut i możliwość poznania szerokiej gamy technologii.

Zapytany o to co ceni w pracy w Essity, Marcin odpowiada: To co najbardziej doceniam w Essity to samodzielność i przestrzeń na realizację moich własnych pomysłów. Oczywiście wszystko, co robię w ramach swojej roli w zespole, jest ustalone i spójne z pracą pozostałych specjalistów, ale mam tzw. Freedom box – gdzie moja wiedza i umiejętności oraz już zdobyte doświadczenie, pozwalają mi na podejmowanie samodzielnych decyzji i działanie. Realizuję się jako specjalista, i to daje mi mega satysfakcję. Szczególnie, jeśli mam wkład w usprawnienie lub wyeliminowanie znaczącego problemu na linii. 

Równie ważna jest dla mnie współpraca w zespole. Maszyna to skomplikowany organizm, którego dobre funkcjonowanie zależy od wielu ekspertów, dlatego oprócz inżyniera automatyka w teamie pracującym na danej linii jest, m.i. inżynier procesu oraz inżynier mechanik.  Kooperacja w naszym wydaniu to częste spotkania, ‘burze mózgów’, stosowanie różnych technik rozwiązywania problemów aż znajdziemy ich przyczyny źródłowe, a także stałe przebywanie na, przy i w maszynie.   

Dodatkowo, jestem zadowolony, że mogę rozwijać się w dziedzinie i kierunku, który obrałem na studiach. Oczywiście wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów to baza. Zasady automatyki są niezmienne, ale technologia z jaką mamy dziś do czynienia, nie była powszechna, kiedy kończyłem studia. To, że w Essity mamy linie, które pracują ponad 20 lat, i całkowicie prototypowe rozwiązania w najnowszych maszynach, daje pole do popisu dla każdego automatyka. Po tych kilku latach pracy, wiem jak ważna jest praktyka i dokształcanie się.

Podczas rozmowy Marcin wspomina również o szkoleniach organizowanych przez Essity. Kolejne linie produkcyjne instalowane w oławskim zakładzie, są wyposażone w coraz nowocześniejszą automatykę, co skłania specjalistów, takich jak Marcin, do poszerzania swojej wiedzy. W dzisiejszych czasach postęp technologiczny jest bardzo dynamiczny, dlatego tak ważne jest ciągłe uczenie się, co wpływa również na rozwój zawodowy. 

MarcinKlodzinski-EmployeeStory-2-1920x1080.jpg

Marcin podkreśla, że Essity jest miejscem, w którym można zrealizować swoje ambicje i zainteresowania. Wśród atutów firmy wymienia również przyjazną atmosferę i dbałość o wellbeing pracowników. Ten aspekt kultury Essity, czyli szeroko pojęta troska o ludzi, przekłada się również na zaangażowanie firmy w życie lokalnej społeczności. Fabryka w Oławie organizuje różnorodne wydarzenia i aktywności, wspierając inicjatywy pracowników i mieszkańców np.: pikniki rodzinne, integracje zespołowe czy zawody sportowe, które budują poczucie wspólnoty, a także wspiera lokalną społeczność poprzez różnorodne programy i działania charytatywne.

Essity to duża globalna firma, w której zrównoważony rozwój wpisany jest w jej DNA. Produkcja wysokiej jakości produktów higienicznych, idzie w parze z zaangażowaniem firmy w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości. Jak podkreśla Marcin, istotne jest dla mnie co produkujemy na naszych liniach, że współtworzę ważne i potrzebne ludziom produkty. Co więcej zwracam uwagę na to, w jakich warunkach są one wytwarzane i jakie ma to konsekwencje dla środowiska. Oczywiście, że Essity zależy na sukcesie biznesowym, ale równie ważny jest dla firmy wpływ na otaczający ją świat i społeczeństwo.  

Marcin Kłodziński, jak sam o sobie mówi, czuje ciągły głód wiedzy. Moje codzienne obowiązki dają mi wiele satysfakcji. Możliwość rozwoju i konieczność wychodzenia ze strefy komfortu, motywują do uczenia się nowych rzeczy.  Ale najważniejsze jest dla mnie poczucie wpływu. I to zapewnia mi praca w Essity.  

O [rozmówcy]:

Imię: Marcin Kłodziński

Stanowisko: Inżynier Automatyk

Wykształcenie: Politechnika Wrocławska

Magister inżynier (Mgr inż.) Automatyka i Robotyka

Ulubiona innowacja: Wprowadzenie nowej detekcji produktu, tzw. “przesuniętych paneli produktu” modyfikując w tym celu program w sterowniku PLC, który na bieżąco, dokonując odpowiednich kalkulacji matematycznych oblicza aktualne wychylenie transportera korygującego przesunięcie w produkcie. W przypadku przekroczonego, odpowiednio zdefiniowanego, wcześniej progu produkt kwalifikowany jest jako produkt wadliwy, który nie może zostać zaaplikowany do maszyny pakującej.